Genel Müdür Mesajı


Şirketimizin kökleri 1946 yılına dayanmakta olup, 1979 yılında Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş, 2014 yılında ise yeni unvanımız olan Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını almış bulunmaktayız. 


2008 yıllarında bir aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geçiş yaparak profesyonel yönetim anlayışıyla kurumsallaşma doğrultusunda ilerleme yoluna gidilmiştir. Şirket’in kurumsallaşma çalışmaları 2010 yılı Temmuz ayında Borsa İstanbul A.Ş. de halka arz ettiğimiz EKİZ hisse senetlerimiz ile beraber hızlanarak artmış ve Sermaye Piyasası Mevzuatlarına dahil olarak çıkan yasa ve tebliğler kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum gösterecek pek çok düzenlemeler ve çalışmalar yapılmıştır. 

 

2012 yılında aldığımız yeniden yapılanma kararı ile ise, satış ve organizasyonel yapımızı değiştirip, ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha az işletme sermayesi gerektiren fason üretimin ve dökme zeytinyağı üretiminin gerçekleştirildiği bir yapıda satış stratejisine geçiş yapılmıştır. 


Günümüzde Alsancak/İzmir’de bulunan yemeklik zeytinyağı (Naturel Sızma Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı ve Rafine Zeytinyağı) üretimi ve ambalajlı dolum işlemlerinin yapıldığı “Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisimiz” ile faaliyetlerimizi sürdürmekte ve. Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarımızın yapılması hedeflenmiştir.


Ekiz ailesi olarak; Ekiz Markasını satmakla beraber zeytinyağını aynı kalite ve lezzeti tescil edilmiş diğer markalarımız olan BELLUTİ, DONA ELENA, HEALTHY YOU, KANTARLI markalarımızla sunabilme ve kurumsal kimliğimizde yaşanan bir dizi değişikliklerin bize vermiş olduğu yeni bir imaj ve sinerji ile değerli Müşterilerimizle, Tedarikçilerimizle, Üreticilerimizle, Çalışanlarımızla ve Yatırımcılarımızla beraber yolumuzu sürdürmekteyiz.

 

Saygılarımla,

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüsnü EKİZ